Minerve

Duurzaamheid

Een warm hart voor duurzame energie

De woningen op de Minerve-site zijn zeer goed geïsoleerd. Voor fase 2 garanderen we BEN-woningen en -appartementen, die dus een E-peil van 30 of minder hebben.

Alle woningen en appartementen worden uitgerust met vloerverwarming. Verder zijn er wachtbuizen voorzien om zonnepanelen te plaatsen voor de collectieve delen van de appartementen.

Het warmtenet “Warmte Verzilverd” levert de warmte voor de verwarming en het warm water in de woningen. Dit warmtenet gebruikt de restwarmte van de Agfa-Gevaertfabriek in Mortsel en verdeelt ze over de Minerve-site. Aangezien het een coöperatief warmtenet is, kunnen de bewoners en andere burgers dit warmtenet indien gewenst mee financieren en er een rendement uit halen. Meer informatie over dit warmtenet en jouw toekomstige leverancier vind je hier: www.warmteverzilverd.be

1
Restwarmte wordt vanuit de schouw van Agfa-Gevaert onttrokken en van daaruit op het warmtenet circuit gezet.
2
Het warmtenet bestaat uit twee buizen die warm water aanvoeren en gekoeld water terug afvoeren
3
Het distributiestation van leverancier/distributeur Warmte Verzilverd
4
De warmte op de site Minerve wordt gebruikt voor het verkrijgen van warm water en vloerverwarming in alle appartementen en woningen.
5
Het warmtenet komt in de woningen binnen via een afgifte-unit.
6
De warmtenettoegang in het appartementsgebouw komt binnen in de kelder via een onderstation.
7
Van daaruit wordt de warmte verspreid in het gebouw via een gemeenschappelijke combilus.
8
Elk appartement heeft een eigen afgifte-unit.

Biodiversiteit welkom!

Onderzoek wijst uit dat dieren ook prima in de stad kunnen leven als er maar voldoende nestgelegenheid en voedsel aanwezig is. Om de biodiversiteit te stimuleren is natuurinclusief bouwen daarom de nieuwe trend in stadsontwikkeling.

Ook Minerve draagt zijn steentje bij. In alle appartementsgebouwen worden bovenaan de kroonlijsten nestkastjes voor dwergvleermuizen voorzien. We bakenen de private tuinen af met hagen en planten struiken in het openbaar domein en de collectieve tuinen, wat vogels zoals mussen, merels en roodborstjes aantrekt. We kiezen daarbij voor planten die een voedselbron vormen voor insecten en vlinders, zoals nectar- en waardplanten.

Duurzaam waterbeleid: naar één gesloten waterkring

Het doel is dat er binnen de Minerve-site nagenoeg geen regenwater afgevoerd wordt en dat het regenwater volledig op de site hergebruikt en geïnfiltreerd wordt.

Tot slot denken we ook aan onze buren. Onder het project wordt een regenwaterbuffer aangelegd door Aquafin en Water-Link. Minerve is hier niet op aangesloten maar deze buffer zal de wateroverlast van de omliggende wijken gevoelig verminderen.

Maximale vergroening

Het openbaar domein, de collectieve en private tuinen zijn zo groen mogelijk aangelegd zodat het water meteen kan infiltreren in de grond. Alle paden van de collectieve tuinen worden om die redenen in waterdoorlatende verharding aangelegd.

Wadi’s

Het regenwater afkomstig van de straten en paden wordt verzameld in plantenborders, die aangesloten zijn op drie wadi’s. Een wadi is een groene glooiing die zich bij regen met water vult, waarna het water langzaam in de bodem infiltreert. Meestal staat een wadi droog, groeien er planten en kunnen kinderen er spelen. Deze wadi’s zijn met elkaar verbonden en ze zijn slechts op twee punten aangesloten op de riolering van de omliggende straten.

Regenwater

Het regenwater dat op de daken terecht komt, wordt volledig hergebruikt via regenwaterputten die aangesloten zijn op de toiletten van de woningen en gelijkvloerse appartementen. In de tweede fase hebben we dit uitgebreid en slagen we erin om alle toiletten aan te sluiten op regenwater. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het verminderen van uw waterfactuur.

1

Het hemelwater wordt verzameld van de daken van de bedrijven. Hierdoor wordt de riolering minder belast en pakken we de wateroverlast in de omgeving aan.

2
Het regenwater wordt verzameld in een grote buffer.
De bedrijven herbruiken een deel van dat regenwater om watertekorten tijdens droogteperiodes te voorkomen.
3
De regenwaterbuffers van de appartementsgebouwen van fase 2 en 3 staan in verbinding met de WASCO buffer. Hierdoor kunnen zij steeds bijgevuld worden en kunnen alle toiletten aangesloten worden op regenwater
5
Het doel van de WASCO is dat al het regenwater van de daken van de woonwijk en de omliggende bedrijven hergebruikt wordt.
Het regenwater van de straatverharding wordt zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de plantenborders en wadi’s. Zo streven we ernaar de belasting van de riolering met regenwater naar nul te brengen.
4
In de Jacob de Roorestraat is er ook een aftappunt voorzien voor de gemeente Edegem. Hierdoor kan de gemeente regenwater gebruiken om hun planten en bomen te besproeien

Circulair materiaalgebruik

Circulair materiaalgebruik betekent zowel het hergebruik van materialen bij de sloop, het gebruik van gerecycleerde materialen van een andere sloop, maar ook het nadenken over de constructiewijze zodat de materialen van de nieuwe gebouwen in de toekomst hergebruikt kunnen worden.

We gaan hier voorzichtig te werk. We laten ons bijstaan door een expert circulair materiaalgebruik en door de begeleiding van OVAM. Zo willen we stap voor stap gaan en nieuwe materialen of constructiewijze leren kennen, maar toch dezelfde of een betere kwaliteit kunnen garanderen dan bij traditionele of nieuwe materialen.

Buurtverlichting en terreinontwerp

Ook de verlichting van de wijk houdt rekening met de dieren. Om de lichtpollutie te beperken komen er enkel verlichtingsarmaturen op de kruispunten van wegen, voet- en fietspaden. Daarnaast is er een fietscorridor van noord naar zuid die van Fort 5 tot de Vredebaan in Mortsel loopt. Deze fietscorridor is op de Minerve-site volledig autovrij en wordt zoveel mogelijk geflankeerd door bomen. De oranje vleermuisvriendelijke verlichting die gebruikt wordt, creëert zo voor deze dieren een doorgang vanuit het Fort naar de groene oude spoorwegberm van de R11.

Het ontwerp van het openbaar domein en de collectieve tuinen is zo groen mogelijk uitgevoerd. We hebben getracht zoveel mogelijk bestaande en waardevolle bomen van Agfa Gevaert te bewaren, maar we zetten ook nieuwe bomen op de site.

Een wijk voor ontmoeting

De Minerve-site wil het gemeenschapsgevoel bevorderen. Er zijn verschillende gezellige plaatsen waar het aangenaam is om te zitten of een praatje te slaan, maar ook rustigere plekken om een boek te lezen.

Sugimoto en Corbijn

De Fortwoningen (Sugimoto) en de appartementen Corbijn zijn gegroepeerd rond een grote collectieve tuin. De Fortwoninigen hebben daarnaast ook collectieve fietsenstalplaatsen horend bij deze woningen.

Cunningham

Het appartementsgebouw Cunningham aan de wadi heeft een riante hal, waardoor er, naast een collectief dakterras, een lichtrijke en aantrekkelijke ruimte voor de appartementbewoners wordt gecreëerd. De boomgaard op het openbaar domein kan samen met de buurt geoogst worden, waarna de vruchten tot sap verwerkt kunnen worden.

Loods 409

In Loods 409 op de site komen er naast een kringloopwinkel van Opnieuw&Co ook een restaurant en vergaderzaal. Deze vergaderzaal staat ter beschikking van de buurtbewoners als een buurtschuur; de reservaties worden door Opnieuw&Co geregeld.