Ambitieus waterbeheer op Minerve: er gaat geen druppel verloren!

De vele berichten in de media over droogte in de zomer en lage grondwaterstanden maken duidelijk dat water echt een kostbaar goed is. Daarom heeft Revive gekozen voor een duurzame aanpak van het waterbeheer op de Minerve-site. Bovendien ontlast de inrichting van de site de riolering van de omliggende straten en voorkomen we zo ook de overstromingsproblemen waar een naburige wijk mee kampt.

Ons doel is ambitieus: we willen de meest duurzame wijk van de provincie Antwerpen realiseren, waarbij er geen regenwater afgevoerd wordt en alle regenwater op de site hergebruikt en geïnfiltreerd wordt.

Let it rain, let it rain, let it rain!

Het regenwater dat op de daken van de appartementen en woningen terechtkomt, wordt opgevangen in grote regenwaterputten. Dankzij een samenwerking met de VMM wordt ook het regenwater van de omliggende bedrijven verzameld in de collectieve regenwaterput onder het centrale gebouw Ata Kando. Al deze regenwaterbuffers zijn aangesloten op de toiletten van alle woningen en appartementen en de bedrijven naast onze site. Zo wordt bijna al het water hergebruikt door continu waterverbruik via de toiletten en buitenkraantjes. Dit ontlast de riolering en bij droogte zorgt deze buffer ervoor dat er regenwater beschikbaar blijft voor de verschillende afnemers, waaronder ook de gemeente Edegem.

Laat het maar insijpelen

Oorspronkelijk was 92% van de Minerve-site verhard. Door de sloop en de start van de werken bestaat nu meer dan 50% van het terrein uit publiek of collectief groen en zijn enkel de wegen en gebouwen niet waterdoorlatend.

Het regenwater dat op deze verharde straten en paden valt, wordt verzameld in grote plantenborders, die extra buffervolume vormen. Van de plantenborders gaat het water door naar één van de drie wadi’s, groene glooiingen die zich bij regen met water vullen, waarna het water langzaam in de bodem infiltreert. Het regenwater dat niet in de bodem infiltreert, wordt vertraagd afgevoerd naar de riolering, wat het rioolstelsel ontlast.

Bouwen met een minimale impact

We onderzoeken ook of we de impact van het bemalingswater kunnen beperken. We willen graag de toelating krijgen om het water dat tijdens de werken weggepompt wordt niet gewoon in het gemengde rioleringsstelsel te lozen, maar te zuiveren en af te voeren naar de nabijgelegen fortvijver. Deze werkwijze zou de ecologische impact van ons project nog verder beperken.

Een greep uit het aanbod

Geniet nog van 6% btw* bij aankoop van uw nieuwe woning!

Geniet nog van 6% btw* bij aankoop van uw nieuwe woning!

Plan je de aankoop van je nieuwe woning op Minerve? Twijfel niet langer! De “Programmawet Belasting over toegevoegde waarde – Afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied” werd verlengd. Deze tijdelijke maatregel van de Federale Overheid moet...

Verse groenten aan de deur

Verse groenten aan de deur

De bewoners van fase 1 vinden gezond leven duidelijk belangrijk! Veel van hen tekenden namelijk in op verse groenten en fruit van De Kijfelaar, een boerderij die werkt volledig volgens de principes van de bio-landbouw. De Kijfelaar levert wekelijks op Minerve, en een...

Hoe kan je in deze tijden je verwarmingskost drukken?

Hoe kan je in deze tijden je verwarmingskost drukken?

Wist je dat? Wist je dat maar liefst 75% van je elektriciteits- en gasverbruik van verwarming en warm water is? Het heeft dus zeker nut om te kijken welke extra inspanningen je kan doen om je verwarmingskost wat naar beneden te halen, zeker in het huidige klimaat!...