Wonen op Minerve

De eerste fase 

De eerste fase van het Minerve-project is gesitueerd aan de Fort V-straat, meer bepaald op het meest westelijke en oudste gedeelte van de Minerve-site, waar vroeger de oude loodsen stonden. Als voorbereiding op dit bouwproject saneerde Revive het terrein volledig. We begonnen dus met een schone lei!

De eerste fase is volledig uitverkocht en bewoond.

De eerste verkavelingsfase omvat drie clusters:

  • 5Een cohousingproject in het zuiden
  • 5Corbijn in het midden, bestaande uit 60 appartementen en los daarvan 16 woningen
  • 5Een gebouw opgericht door de Ideale Woning