Interview in Planet Future over ‘water’

In maart 2023 kon je een interview lezen met collega Jan Van Schaeren, environmental manager bij Revive. Planet Future maakte namelijk een editie over het thema ‘water’, en daarin kon Minerve niet ontbreken. Je kan het interview hier lezen:

Van vervuilde industriële site tot duurzame woonwijk

Als brownfieldontwikkelaar koopt Revive vervuilde industriële sites om ze te ontwikkelen tot een duurzame nieuwe woonwijk. Een goed voorbeeld daarvan is het project ‘Minerve’ in Edegem, waar het bedrijf zo’n 350 wooneenheden realiseert met maximale aandacht voor een duurzaam waterbeheer.

Tekst: Joris Hendrickx

“Op de site van Minerve stonden voorheen grote opslagloodsen en daarrond was zowat de hele oppervlakte verhard. De beek die er ooit doorheen liep, was bovendien al tientallen jaren volledig afgedicht. Bijgevolg kampte de naastliggende Minervawijk met wateroverlast telkens wanneer het hard regende”, vertelt Jan Van Schaeren, environmental manager bij Revive. “Een onderzoek van Aquafin wees uit dat dit enkel kon worden opgelost met een combinatie van maatregelen. Een belangrijk element daarin was de aanleg van een grote vuilwaterbuffer om het overtollige water bij zware regenval op te vangen. Deze vuilwaterbuffer werd mee geïntegreerd in het ontwerp van de Minervesite en bevindt zich vandaag onder de nieuwe wegenis. Daarnaast sloopten we zes hectare aan verharding om ruimte te creëren waar het regenwater kan infiltreren in de bodem. Ook voorzagen we in meerdere wadi’s.”

“Maar we gaan verder dan dat. Volgens hetzelfde principe wateren al onze wegenissen af naar dieper gelegen groene plantenborders. Krijgen die borders het water toch niet verwerkt, dan is er nog steeds een noodoverloop, eerst naar de drie wadi’s en pas in allerlaatste instantie naar de riolering”, aldus Van Schaeren.

Met onze holistische aanpak creëren we niet enkel een meerwaarde voor de woonwijk zelf, maar ook voor de hele omgeving.

Jan Van Schaeren

Private én gedeelde opslag van regenwater

“Daarnaast beschikt iedere private woning over een eigen waterput die het regenwater verzamelt dat op het dak valt. De capaciteit hiervan is voldoende voor toiletspoeling, een buitenkraan en een wasmachine. Wie dat wenst, kan in fase twee en drie opteren voor een grotere regenwaterput van tienduizend liter. De gelijkvloerse appartementen op de site beschikken eveneens over een eigen regenwaterput. Voor appartementen op de bovenliggende verdiepingen hebben we daarnaast een uniek systeem opgezet waarbij we regenwater van omliggende bedrijven verzamelen die dat zelf niet nodig hebben.”

Van Schaeren: “Binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal ontvingen we een subsidie om de bestaande daken in de buurt af te koppelen van de riolering en het water te verzamelen in een grote collectieve regenwaterput. Dat water kan dan worden herverdeeld over de appartementen en bedrijven in de buurt die daar nood aan hebben. Zo brengen we vraag en aanbod in de hele buurt in evenwicht en zorgen we ervoor dat veel meer regenwater nuttig kan worden gebruikt. We fungeren hier dus als een ‘Water Service Company’.”

Een greep uit het aanbod

Geniet nog van 6% btw* bij aankoop van uw nieuwe woning!

Geniet nog van 6% btw* bij aankoop van uw nieuwe woning!

Plan je de aankoop van je nieuwe woning op Minerve? Twijfel niet langer! De “Programmawet Belasting over toegevoegde waarde – Afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied” werd verlengd. Deze tijdelijke maatregel van de Federale Overheid moet...

Bezoek de werf!

Bezoek de werf!

Nu is het ideale moment om je nieuwe thuis aan te kopen op Minerve! Maar heb je eerst nog wat extra informatie nodig of zit je met vragen? Dan nodigen we je graag uit op Minerve op 31 mei vanaf 17u! We starten in het kijkappartement op de site. Die bevindt zich in de...

Het ideale moment voor jouw aankoop!

Het ideale moment voor jouw aankoop!

Twijfel je nog om van Minerve jouw nieuwe thuis te maken? Doe dat dan niet te lang, want dit is hét ideale moment om te tekenen: Koop aan 6% btw in plaats van 21%! Als je nog optimaal wil genieten van de 6% btw-maatregel dan moet de akte dit jaar nog getekend worden....

Verse groenten aan de deur

Verse groenten aan de deur

De bewoners van fase 1 vinden gezond leven duidelijk belangrijk! Veel van hen tekenden namelijk in op verse groenten en fruit van De Kijfelaar, een boerderij die werkt volledig volgens de principes van de bio-landbouw. De Kijfelaar levert wekelijks op Minerve, en een...