Minerve, de wijk van de toekomst die inzet op duurzaamheid 

Duurzaamheid is in het project Minerve geen loze belofte. Bij alle stappen van het bouwen, trachten we zo duurzaam mogelijke keuzes te maken. We werken bijvoorbeeld met een warmtenet, om al de woningen op Minerve van duurzame verwarming te voorzien. Ook gebruiken we gezonde isolatie en vangen we zoveel mogelijk regenwater op om te herbruiken of te laten infiltreren in de bodem. Daarnaast zetten we in op groene ruimtes, biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. We kiezen voor een zo groot mogelijke variatie aan planten en inheemse hagen en struiken, welke voedsel en nestgelegenheid bieden aan verschillende soorten vogels en vlinders. 

We hechten ook veel belang aan circulair materiaalgebruik. Waar het kan gebruiken we gerecycleerde materialen, en denken we na over hoe de gebruikte materialen in de toekomst hun waarde kunnen behouden. Zowel de bakstenen van de oude gebouwen als het puin van de sloop worden bijvoorbeeld hergebruikt.

WASCO

Duurzaam waterbeleid: naar één gesloten waterkring

Het doel is dat er binnen de Minerve-site nagenoeg geen regenwater afgevoerd wordt en dat het regenwater volledig op de site hergebruikt en geïnfiltreerd wordt.

  • Het openbaar domein, de collectieve en private tuinen zijn zo groen mogelijk aangelegd zodat het water meteen kan infiltreren in de grond. Alle paden van de collectieve tuinen worden om die redenen in waterdoorlatende verharding aangelegd.
  • Het regenwater afkomstig van de straten en paden wordt verzameld in de plantenborders, die aangesloten zijn op drie wadi’s. Een wadi is een groene glooiing die zich bij regen met water vult, waarna het water langzaam in de bodem infiltreert. Meestal staat een wadi droog, groeien er planten en kunnen kinderen er spelen. Deze wadi’s zijn met elkaar verbonden en ze zijn slechts op twee punten aangesloten op de riolering van de omliggende straten.
  • Het regenwater dat op de daken terecht komt, wordt volledig hergebruikt via regenwaterputten die aangesloten zijn op de toiletten van de woningen en gelijkvloerse appartementen. In de tweede fase hebben we dit uitgebreid en slagen we erin om alle toiletten aan te sluiten op regenwater. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het verminderen van uw waterfactuur.

Tot slot denken we ook aan onze buren. Onder het project wordt een regenwaterbuffer aangelegd door Aquafin en Water-Link. Minerve is hier niet op aangesloten maar deze buffer zal de wateroverlast van de omliggende wijken gevoelig verminderen.

Een warm hart voor duurzame energie

De woningen op de Minerve-site zijn zeer goed geïsoleerd. Voor fase 2 garanderen we BEN-woningen en -appartementen, die dus een E-peil van 30 of minder hebben. 

Alle woningen en appartementen worden uitgerust met vloerverwarming. Verder zijn er wachtbuizen voorzien om zonnepanelen te plaatsen voor de collectieve delen van de appartementen.

Het warmtenet “Warmte Verzilverd” levert de warmte voor de verwarming en het warm water in de woningen. Dit warmtenet gebruikt de restwarmte van de Agfa-Gevaertfabriek in Mortsel en verdeelt ze over de Minerve-site. Aangezien het een coöperatief warmtenet is, kunnen de bewoners en andere burgers dit warmtenet indien gewenst mee financieren en er een rendement uit halen. Meer informatie over dit warmtenet en uw toekomstige leverancier vindt u hier: www.warmteverzilverd.be

Warmtenet

Biodiversiteit welkom!

Onderzoek wijst uit dat dieren ook prima in de stad kunnen leven als er maar voldoende nestgelegenheid en voedsel aanwezig is. Om de biodiversiteit te stimuleren is natuurinclusief bouwen daarom de nieuwe trend in stadsontwikkeling.

Ook Minerve draagt zijn steentje bij. In alle appartementsgebouwen worden bovenaan de kroonlijsten nestkastjes voor dwergvleermuizen voorzien. We bakenen de private tuinen af met hagen en planten struiken in het openbaar domein en de collectieve tuinen, wat vogels zoals mussen, merels en roodborstjes aantrekt. We kiezen daarbij voor planten die een voedselbron vormen voor insecten en vlinders, zoals nectar- en waardplanten.

Ook de verlichting van de wijk houdt rekening met de dieren. Om de lichtpollutie te beperken komen er enkel verlichtingsarmaturen op de kruispunten van wegen, voet- en fietspaden. Daarnaast is er een fietscorridor van noord naar zuid die van Fort 5 tot de Vredebaan in Mortsel loopt. Deze fietscorridor is op de Minerve-site volledig autovrij en wordt zoveel mogelijk geflankeerd door bomen. De oranje vleermuisvriendelijke verlichting die gebruikt wordt, creëert zo voor deze dieren een doorgang vanuit het Fort naar de groene oude spoorwegberm van de R11.

Het ontwerp van het openbaar domein en de collectieve tuinen is zo groen mogelijk uitgevoerd. We hebben getracht zoveel mogelijk bestaande en waardevolle bomen van Agfa Gevaert te bewaren, maar we zetten ook nieuwe bomen op de site.

Materialen: gezondheid, hergebruik en recyclage troef

Circulair materiaalgebruik betekent zowel het hergebruik van materialen bij de sloop, het gebruik van gerecycleerde materialen van een andere sloop, maar ook het nadenken over de constructiewijze zodat de materialen van de nieuwe gebouwen in de toekomst hergebruikt kunnen worden.

We gaan hier voorzichtig te werk. We laten ons bijstaan door een expert circulair materiaalgebruik en door de begeleiding van OVAM via de subsidie. Zo willen we stap voor stap gaan en nieuwe materialen of constructiewijze leren kennen, maar toch dezelfde of een betere kwaliteit kunnen garanderen dan bij traditionele of nieuwe materialen.

  • We hergebruiken zoveel mogelijk materialen van de voormalige Agfa 4-gebouwen op de Minerve-site: als fundering onder de wegen, maar ook in de plantenborders die extra regenwater opvangen.
  • Om te isoleren gebruiken we duurzame rotswol en proberen we zoveel mogelijk het synthetische PUR te vermijden.
  • De bakstenen van de oudere loodsen werden gereinigd en worden gerecupereerd voor de opbouw van de muren op het openbaar domein.
  • Voor de houten banken en vlonders zijn we momenteel in overleg met de gemeente Edegem en Atelier Recup om gerecycleerde materialen te gebruiken.
  • Tevens willen wij de tegelvloeren in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw Cunningham opbouwen uit gerecycleerd materiaal.

Een wijk voor ontmoeting

De Minerve-site wil het gemeenschapsgevoel bevorderen. Er zijn verschillende gezellige plaatsen waar het aangenaam is om te zitten of een praatje te slaan, maar ook rustigere plekken om een boek te lezen. De Fortwoningen (Sugimoto) en de appartementen Corbijn zijn gegroepeerd rond een grote collectieve tuin. De Fortwoninigen hebben daarnaast ook collectieve fietsenstalplaatsen horend bij deze woningen.

Het appartementsgebouw Cunningham aan de wadi heeft een riante hal, waardoor er, naast een collectief dakterras, een lichtrijke en aantrekkelijke ruimte voor de appartementbewoners wordt gecreëerd. De boomgaard op het openbaar domein kan samen met de buurt geoogst worden, waarna de vruchten tot sap verwerkt kunnen worden.

In Loods 409 op de site komen er naast een kringloopwinkel van Opnieuw&Co ook een restaurant en vergaderzaal. Deze vergaderzaal staat ter beschikking van de buurtbewoners als een buurtschuur; de reservaties worden door Opnieuw&Co geregeld.

Uiteraard kan u op uw eigen manier en binnen uw eigen omgeving vrij van deze plekken genieten. Daarnaast hebben alle appartementen grote private terrassen en beschikt elke woning over een private tuin.

Maar wie nog meer collectiviteit wenst, is er het cohousingproject op de site. Dit is een gebouw van 15 units met eveneens een collectieve tuin, maar ook een … Meer informatie over dit project vindt u hier.