Collectief groenbeheer op Minerve

Samen met de landschapsarchitect OMGEVING, de gemeente Edegem, een aantal Minerve-bewoners en een toegewijd Revive team, onderzoeken we de mogelijkheid om van het groenbeheer van het openbaar domein en eventueel van de collectieve tuinen een gezamenlijke verantwoordelijkheid te maken van bewoners, buurt, landschap aannemers en gemeente.

Wat onderzoeken we? En waarom?

Omdat collectief groenbeheer vaak leidt tot beter onderhouden buurten en een duurzamer groenbeheer. De gemeente Edegem staat er voor open om te onderzoeken of dit mogelijk is op en rond de Minerve buurt. 

Een 16-tal bewoners, die reageerden op de oproep (gelanceerd op het klantenplatform in febr. van dit jaar) om een actieve trekkersrol op te nemen in dit onderzoek, nemen nu ook de verantwoordelijkheid op om vanuit hun expertise (groenbeheer, plantenkennis, communicatie, juridisch, netwerk, …) en doenersmentaliteit een actieve bijdrage te leveren aan dit onderzoek.

Inspiratiebezoek Terra Bella Lanxmeer, NL

Met de onderzoeksgroep (landschapsontwerper, gemeente, bewoners, Revive) deden we een studiebezoek naar Terra Bella Lanxmeer, een wijk in Nederland, waar bewoners al 20 jaar de collectieve tuinen en het openbaar domein zelf onderhouden/het beheer ervan managen. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente Culemborg.

Belangrijke conclusies van deze trip:

Deze vormen een bron van inspiratie voor het verdere onderzoek.

Structuur en organisatie

 • Er is een jaarlijks beheerplan dat bepaalt wie welk deel openbaar groen beheert: er zijn duidelijk omschreven beheerstaken en een actielijst.
 • Er is een vijfjaarlijkse samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en de bewonerskerngroep.
 • Twee keer per jaar is er een controle door de gemeente Culemborg.
 • Er wordt een jaarlijkse begroting opgemaakt en een financieel jaarverslag .

Groenbeheer

 • Belangrijk om eerst de principes van het groenbeheer en het waardenkader vast te leggen.
 • Niet alle bewoners hoeven even actief deel te nemen.
 • Begin klein!
 • Uitbesteden aan externe tuinmannen is oké.

Communicatie en afspraken

 • Blijven verbindend communiceren tussen alle partijen: overleg, overleg, overleg!
 • Neem de tijd, niet alles moet direct werken; zorg eerst voor een sterke basis.
 • Goede afspraken maken, die vastgelegd zijn in een juridische structuur zijn belangrijk.

We hanteren vijf trajecten in dit onderzoek:

 1. Een transformatietraject: we leren van het voorbeeld en onderzoeken hoe we de principes van Terra Bella Lanxmeer kunnen toepassen op Minerve.
 2. Een juridisch traject: we onderzoeken welke rechtsvorm de bewoners kunnen hanteren om een budget te beheren en de taken te kunnen uitvoeren; we onderzoeken hoe de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente er uit dient te zien.
 3. Een landschapstraject: vanuit het landschapsontwerp onderzoeken we hoe we een beheerplan en een collectief groenbeheer actieplan kunnen opmaken.
 4. Het waardenkader: we maken een visietekst, een mission statement, die de basisfilosofie bevat van wat we aan groene ruimte op de site willen.
 5. Een communicatietraject: we zetten communicatie lijnen uit zodat de brede bewonersgroep van Minerve en buurt geïnformeerd blijft over dit onderzoek.

Heb je vragen hierover?

Mail ons: laila.debruyne@revive.be  |community manager Minerve

Meer informatie over Terra Bella Lanxmeer vind je hier: www.stichtingterrabella.nl

Foto’s studiebezoek: