Buurtinformatie 

Revive, de ontwikkelaar van Minerve, tracht bruisende nieuwe buurten te creëren dicht bij het hart van de stad. We zijn er ons echter van bewust dat de creatie van die nieuwe buurten heel wat overlast voor een bestaande buurt kan veroorzaken en dat u als buur heel wat vragen hebt over de werken.

Op deze pagina vindt u alle info terug over de huidige stand van zaken van de werf van Minerve, alsook de contactgegevens bij vragen, onduidelijkheden of klachten over de werken.

De eerste fase van Minerve is ondertussen opgeleverd en volledig bewoond. Nu zijn de werken aan de gang voor de tweede fase. Die omvat vier ‘bouwblokken’: Ata Kando, Sugimoto, Cunningham en Maier. Er wordt tijdens deze tweede fase ook een centraal plein, een boomgaard en een driehoekige wadi aangelegd.

 

De werken zijn begonnen in de zomer van 2022 en zullen, als alles volgens plan verloopt, tot het najaar van 2024 doorgaan. We zijn gestart met de woningen van Maier en met het appartementsgebouw Ata Kando. Ata Kando is het grootste gebouw en zal grotendeels de doorlooptermijn van de volledige werffase bepalen. Volgens de huidige planning zullen de Maierwoningen eerst klaar zijn. De kelder van Sugimoto en Ata Kando worden ongeveer gelijktijdig gebouwd om de bemaling zo kort mogelijk te houden. De Sugimotowoningen zijn als laatste voorzien. De riolering op het openbaar domein is reeds aangelegd en de afwerking van de bovenbouw wordt voorzien volgens de oplevering van de verschillende bouwvelden. De laatste werken aan de bovenbouw worden zoveel mogelijk gepland samen met de afrondingen van private opleveringen.

De hoofdaannemers zijn Vanderstraeten voor de gebouwen en Aertssen voor het openbaar domein en de grondwerken. Zij werken tijdens de uren die toegelaten zijn in de politiecodex van de gemeente Edegem. Indien dit niet het geval is, wordt dit gecommuniceerd via mail aan de omwonenden die zich hiervoor hebben opgegeven, alsook aan de gemeente. Indien u uw mailadres ook op de lijst wil zetten kan u uw naam, adres en e-mailadres doorsturen naar minerve@revive.be. Ook voor andere vragen die gerelateerd zijn met de werken of hinder, kan u hier terecht.

Indien u vragen hebt over de verkoop, kan u ons het best bereiken via jeroen.dejong@revive.be.

Meldingen 

4 november 2022

Beste buur van Minerve

De betonwerken vorderen trager dan verwacht. De aanvoer gebeurt moeizamer door onverwachte moeilijkheden op de baan en de uitharding gebeurt bij dit weer niet snel.

We willen jullie op de hoogte brengen dat de werken mogelijks doorgaan tot 12 à 1 uur deze nacht. Dit gaat echter over het polieren van het beton wat minder geluid met zich meebrengt. Het aanvoeren en storten van het beton stopt veel vroeger.

Onze excuses hiervoor!
Het Minerve-team

13 juli 2022

Beste buur van Minerve

Misschien heb je het al gehoord, maar het is sinds maandag stil op de werf. Onze aannemer is nog t.e.m. 31 juli in bouwverlof. In die periode zal er dus niet gewerkt worden.

Ook Revive zelf gaat in bouwverlof vanaf volgende week, dit t.e.m. 5 augustus.

Zonnige groeten!
Het Minerve-team