Biodiversiteit op Minerve: alle kleine bee(s)tjes helpen

Insectenhotels installeren, het gras niet of minder maaien, vlinderstruiken planten,… In de strijd voor een beter klimaat zijn er tal van initiatieven om de aanwezigheid van insecten te bevorderen. Maar maken dit soort kleine acties voor kleine beestjes echt een verschil voor het grote probleem van de wereldwijde klimaatopwarming? Het antwoord is: ja, want ze bevorderen de biodiversiteit. En daar draagt Minerve graag zijn steentje toe bij.

Biodiversiteit, graadmeter van een gezonde leefomgeving

Biodiversiteit betekent de verscheidenheid aan levende organismen binnen een bepaald ecosysteem, geografisch gebied of de hele aarde. Hoe groter de variatie aan levensvormen binnen een gebied, hoe gezonder dat ecosysteem beschouwd wordt.

Wetenschappers stellen echter vast dat de biodiversiteit wereldwijd jaar na jaar drastisch afneemt. In een VN-verslag gepubliceerd in 2019 waarschuwden ze dat één miljoen diersoorten, uit een geschat totaal van 8 miljoen, op het punt staan om uit te sterven, waarvan vele soorten al binnen enkele decennia. Sommige onderzoekers denken zelfs dat we al halfweg de zesde massale uitsterving zijn in de geschiedenis van de aarde. Het verschil met de vorige massa-extinctie, die van de dinosauriërs, is dat het deze keer volledig te wijten is aan de mens.

Verlies van biodiversiteit door verdwijnen van habitats

De belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit ligt bij de mens. De leefgebieden van dieren en andere organismen worden aangetast, vernietigd en versnipperd door ontbossing, landbouwactiviteiten en de inplanting van woongebieden en industriële zones. Ook overexploitatie, de klimaatverandering en vervuiling van de bodem, het water en de lucht spelen een grote rol.

Minerve, een gezonde leefomgeving voor mensen en diertjes

Om de biodiversiteit te vergroten is er uiteraard een grootschalige aanpak nodig, waarbij er meer ruimte gecreëerd wordt voor ongerepte natuur en vervuiling actief wordt bestreden. Maar gelukkig zijn er nog tal van kleine acties om dieren in verstedelijkte gebieden een habitat te bieden, die binnen ieders mogelijkheden liggen en die toch een groot verschil maken voor de biodiversiteit. Deze initiatieven nam Minerve voor het vergroten van de biodiversiteit op de site:

  • Meer dan 50% van het terrein bestaat uit publiek of collectief groen
  • De groenzones hebben een zo groot mogelijke variatie aan planten en inheemse bomen
  • De plantenborders bieden voedsel voor verschillende soorten vogels, vleermuizen en vlinders
  • Geen draadafsluiting, maar hagen en struiken, die nestgelegenheid bieden
  • Het Ata Kando-gebouw is afgewerkt met groene terrassen en daken
  • In bepaalde groenzones wordt het gras niet gemaaid
  • Op de site zijn vleermuiskastjes aanwezig
  • De straatverlichting is tot een minimum beperkt en de Maria Propstraat heeft vleermuisvriendelijke straatverlichting
[sharethis-inline-buttons]

Een greep uit het aanbod

Fietsvriendelijk Edegem

Fietsvriendelijk Edegem

Edegem heeft zijn inwoners heel wat troeven te bieden. Zijn ligging vlakbij metropool Antwerpen is voor veel inwoners een groot pluspunt, maar toch is het een rustige woongemeente, die bekendstaat om zijn natuurrijke recreatiezones en aangename, gezinsvriendelijke...