8 manieren waarop Minerve ontpopt tot een duurzame, groene zone

Om de luchtkwaliteit te verbeteren zet de Vlaamse overheid in op een bouwshift. Daarbij worden mensen aangemoedigd om te gaan wonen in gebieden die al bebouwd zijn, om zo te zorgen dat er in Vlaanderen voldoende onbebouwde, open ruimte blijft bestaan. Uiteraard is de grote uitdaging bij deze zogeheten ‘verdichting’ om deze verstedelijkte gebieden groen, duurzaam, bereikbaar en leefbaar te houden. Als hedendaagse woonkern in een dichtbevolkt gebied met een industrieel verleden is de Minervesite deze uitdaging op zeer uiteenlopende manieren aangegaan!

1 – Sanering:

De voormalige industriële site werd bij de start van het project volledig gesaneerd.

2 – Circulair materiaalgebruik:

 • Bij de afbraak van de gebouwen werd bijzondere aandacht besteed aan de scheiding van de verschillende materiaalstromen om zoveel mogelijk materialen te recycleren. Zo werden gerecyclede bakstenen uit de magazijnen van Agfa 4 verwerkt in het publieke domein.
 • De aanleg van de vlonder gebeurde niet met nieuw hout, maar met recuperatiemateriaal.

3 – (Collectief) groen

Bij de aankleding van de openbare ruimtes gaat zeer veel aandacht naar het groene karakter van de omgeving: meer dan 50% van het terrein bestaat uit publiek of collectief groen.

4 – Duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd:

 • De site is een autovrije zone met ondergrondse parkeergelegenheden.
 • Er lopen fietsroutes door het terrein en op de hele site zijn er prominente fietsparkeerplaatsen.
 • Lopen en autodelen worden aangemoedigd.
 • Er is een elektrisch laadpunt voor auto’s.

5 – Warmtenet:

Dankzij het revolutionaire warmtenet worden de woningen op de Minervesite verwarmd met de restwarmte van de nabijgelegen operationele Agfa Gevaert-site.

6 – Waterbeheer:

Minerve heeft een ambitieuze aanpak op het vlak van waterbeheer:

 • Al het regenwater dat op de daken valt, wordt opgevangen en hergebruikt.
 • Ook het regenwater van de omliggende bedrijven wordt verzameld in een collectieve regenwaterput en hergebruikt binnen de Minervesite.
 • Het regenwater dat op de straten en paden valt, stroomt naar grote plantenborders, waar het de kans krijgt om in de bodem te infiltreren. Dit ontlast de riolering.

7 – Green Deal

Minerve heeft zich aangesloten bij de Green Deal van Vlaanderen, waarbij ‘natuurlijke tuinen’ worden aangelegd in de strijd tegen de klimaatverandering. Dit omvat een integrale, evenwichtige benadering van de tuin met aandacht voor bodemkwaliteit, waterhuishouding, natuurlijke processen, materialen- en grondstoffengebruik, de relatie met de omgeving, esthetiek, geest en geschiedenis van de plek, ruimtelijke kwaliteit, beheer, beheerkosten enz.

8 – Natuurinclusief bouwen

Minerve zet ook in op natuurinclusief bouwen om de biodiversiteit te vergroten:

 • De groenzones worden aangelegd met een zo groot mogelijke variatie aan planten en inheemse hagen en struiken, die voedsel en nestgelegenheid bieden voor verschillende soorten vogels en vlinders.
 • In de uitwerking van de gebouwen zijn nest- en baadgelegenheden voor vogels geïntegreerd.De verlichting op het domein is zorgvuldig afgesteld om lichtpollutie te voorkomen en de aanvliegroute van vogels en vleermuizen niet te verstoren.

Op deze 8 manieren levert Minerve als verdichte woonomgeving in verstedelijkt gebied inspanningen om een groene leefomgeving te creëren. Onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij wijst uit dat deze focus op een groene omgeving niet enkel de luchtkwaliteit verbetert. Ook het mentale welbevinden van de bewoners, de motorische ontwikkeling van de kinderen, de temperatuur in de omgeving en de perceptie van geluidshinder verbeteren aanzienlijk.

Een greep uit het aanbod

Geniet nog van 6% btw* bij aankoop van uw nieuwe woning!

Geniet nog van 6% btw* bij aankoop van uw nieuwe woning!

Overgangsmaatregelen verlaagd btw-tarief 6% op afbraak en heropbouw (update: oktober 23) – Bespaar tot €46.000 op Minerve! Begin 2021 introduceerde de Federale Overheid een tijdelijke gunstmaatregel in heel België om de bouwsector tijdens de “coronacrisis” te...

Minerve & de Blue Deal

Minerve & de Blue Deal

Het waterbeleid op Minerve is zeer duurzaam, dat hoeven we je niet meer te vertellen. Maar wist je ook dat het deel uitmaakt van de Blue Deal van Vlaanderen? https://www.youtube.com/watch?v=vlF5ffHGaO0 Het doel van de Blue Deal is om ons weerbaarder te maken tegen de...

Hergebruik van oude scheepsvloerplanken in vlonder

Hergebruik van oude scheepsvloerplanken in vlonder

Dat Minerve duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, hoeven we je niet meer te vertellen. Hergebruik van materialen is één van de manieren waarop we ons steentje bijdragen. Herinner je je nog de vlonder van de eerste fase? Daar hergebruikten we azobé...

Interview in Planet Future over ‘water’

Interview in Planet Future over ‘water’

In maart 2023 kon je een interview lezen met collega Jan Van Schaeren, environmental manager bij Revive. Planet Future maakte namelijk een editie over het thema 'water', en daarin kon Minerve niet ontbreken. Je kan het interview hier lezen: Van vervuilde industriële...