8 manieren waarop Minerve ontpopt tot een duurzame, groene zone

Om de luchtkwaliteit te verbeteren zet de Vlaamse overheid in op een bouwshift. Daarbij worden mensen aangemoedigd om te gaan wonen in gebieden die al bebouwd zijn, om zo te zorgen dat er in Vlaanderen voldoende onbebouwde, open ruimte blijft bestaan. Uiteraard is de grote uitdaging bij deze zogeheten ‘verdichting’ om deze verstedelijkte gebieden groen, duurzaam, bereikbaar en leefbaar te houden. Als hedendaagse woonkern in een dichtbevolkt gebied met een industrieel verleden is de Minervesite deze uitdaging op zeer uiteenlopende manieren aangegaan!

1 – Sanering:

De voormalige industriële site werd bij de start van het project volledig gesaneerd.

2 – Circulair materiaalgebruik:

 • Bij de afbraak van de gebouwen werd bijzondere aandacht besteed aan de scheiding van de verschillende materiaalstromen om zoveel mogelijk materialen te recycleren. Zo werden gerecyclede bakstenen uit de magazijnen van Agfa 4 verwerkt in het publieke domein.
 • De aanleg van de vlonder gebeurde niet met nieuw hout, maar met recuperatiemateriaal.

3 – (Collectief) groen

Bij de aankleding van de openbare ruimtes gaat zeer veel aandacht naar het groene karakter van de omgeving: meer dan 50% van het terrein bestaat uit publiek of collectief groen.

4 – Duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd:

 • De site is een autovrije zone met ondergrondse parkeergelegenheden.
 • Er lopen fietsroutes door het terrein en op de hele site zijn er prominente fietsparkeerplaatsen.
 • Lopen en autodelen worden aangemoedigd.
 • Er is een elektrisch laadpunt voor auto’s.

5 – Warmtenet:

Dankzij het revolutionaire warmtenet worden de woningen op de Minervesite verwarmd met de restwarmte van de nabijgelegen operationele Agfa Gevaert-site.

6 – Waterbeheer:

Minerve heeft een ambitieuze aanpak op het vlak van waterbeheer:

 • Al het regenwater dat op de daken valt, wordt opgevangen en hergebruikt.
 • Ook het regenwater van de omliggende bedrijven wordt verzameld in een collectieve regenwaterput en hergebruikt binnen de Minervesite.
 • Het regenwater dat op de straten en paden valt, stroomt naar grote plantenborders, waar het de kans krijgt om in de bodem te infiltreren. Dit ontlast de riolering.

7 – Green Deal

Minerve heeft zich aangesloten bij de Green Deal van Vlaanderen, waarbij ‘natuurlijke tuinen’ worden aangelegd in de strijd tegen de klimaatverandering. Dit omvat een integrale, evenwichtige benadering van de tuin met aandacht voor bodemkwaliteit, waterhuishouding, natuurlijke processen, materialen- en grondstoffengebruik, de relatie met de omgeving, esthetiek, geest en geschiedenis van de plek, ruimtelijke kwaliteit, beheer, beheerkosten enz.

8 – Natuurinclusief bouwen

Minerve zet ook in op natuurinclusief bouwen om de biodiversiteit te vergroten:

 • De groenzones worden aangelegd met een zo groot mogelijke variatie aan planten en inheemse hagen en struiken, die voedsel en nestgelegenheid bieden voor verschillende soorten vogels en vlinders.
 • In de uitwerking van de gebouwen zijn nest- en baadgelegenheden voor vogels geïntegreerd.De verlichting op het domein is zorgvuldig afgesteld om lichtpollutie te voorkomen en de aanvliegroute van vogels en vleermuizen niet te verstoren.

Op deze 8 manieren levert Minerve als verdichte woonomgeving in verstedelijkt gebied inspanningen om een groene leefomgeving te creëren. Onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij wijst uit dat deze focus op een groene omgeving niet enkel de luchtkwaliteit verbetert. Ook het mentale welbevinden van de bewoners, de motorische ontwikkeling van de kinderen, de temperatuur in de omgeving en de perceptie van geluidshinder verbeteren aanzienlijk.

[sharethis-inline-buttons]

Een greep uit het aanbod

Fietsvriendelijk Edegem

Fietsvriendelijk Edegem

Edegem heeft zijn inwoners heel wat troeven te bieden. Zijn ligging vlakbij metropool Antwerpen is voor veel inwoners een groot pluspunt, maar toch is het een rustige woongemeente, die bekendstaat om zijn natuurrijke recreatiezones en aangename, gezinsvriendelijke...

Minerve: project van een B Corporation

Minerve: project van een B Corporation

Minerve is één van de projectontwikkelingen van Revive. Mede daardoor zijn onze inspanningen op vlak van maatschappij, duurzaamheid en ecologie geen lege woorden. Voor zijn duurzame en transparante aanpak werd Revive namelijk als het eerste Belgische bedrijf bekroond...